serwis@maszyny-introligatorskie.pl


Historia firmy

    Firmę złożył mój Ojciec Aureliusz Woyton w roku 1965, początkowo zajmowała się konserwacją kopiarek ozalitowych pracujących w ponad 60 biurach projektów, stołami kreślarskimi i maszynami do składania rysunków techniczych oraz oprawy powstałych projetków.

W roku 1979 przejąłem firmę po Ojcu, rozszerzając jej zakres do maszyn introligatorskich pracujących w drukarniach i introligatorniach.
Od tego czasu stale konserwuje i naprawiam maszyny introligatorskie w takich firmach jak np.Poligrafia Kancelarii Sejmu, Poligrafia Kancelaria Senatu ,Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego , Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy, Energoprojekt- Warszawa S.A, ESSELTE Polska w Kozienicach ,TUPLEX SA, i wielu innych dużych i małych firmach.
Niektóre umowy na stałą konserwacje są datowane w latach 80 z późniejszymi aneksami i w dalszym ciągu obowiązują .